Obywatelu, zrób sobie dobrze sam

    BEZ CENZURY   Występują:  Mrozu, Skiba, Liroy, Julia Kamińska, Wojtek Tremiszewski,          Kacper Ruciński, Grzegorz Gzyl, Tymon Tymański.

„Obserwując zachowania decydentów, niejednokrotnie trudno oprzeć się wrażeniu, że zamiast służby mamy rządy. Zamiast dbałości o dobro wspólne, jest troska o dobro partyjne lub prywatne. Zamiast pokory, jest pycha…”

Podpisz, może uda się cokolwiek zmienić  www.obywateledecyduja.pl